Verkenningen

Iedere deelnemer dient op voorhand aan de organisator te laten weten met welk voertuig hij de verkenningen van de klassementsproeven wil doen. Het verkenningsformulier vind je op het online publicatiebord in de Sportity-app. Dit formulier moet ingevuld en ondertekend afgegeven worden bij de documentencontrole.

Er zal een tracking systeem gebruikt worden tijdens de verkenningen. De verkenningen mogen enkel gebeuren op vrijdag 13 mei volgens een precieze timing te vinden in de bijlagen van het reglement en op het online publicatiebord.