Verkenningen

Iedere deelnemer dient op voorhand aan de organisator te laten weten met welk voertuig hij de verkenningen van de klassementsproeven wil doen. Het verkenningsformulier vind je op het officieel publicatiebord. Dit moet ingevuld en ondertekend afgegeven worden bij de documentencontrole.

Dit jaar zal er ook een tracking systeem tijdens de verkenningen gebruikt worden. De verkenningen mogen enkel gebeuren op vrijdag 15 oktober volgens een precieze timing, te vinden op het officieel publicatiebord. Het respecteren ervan wordt gecontroleerd aan de hand van het tracking systeem.